บทความ

Mobile App HOS [ได้รับรางวัลชนะเลิศ]

Mobile App HOS [ได้รับรางวัลชนะเลิศ]

ชื่อเรื่อง : Mobile App HOS ผู้นำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : สุธีมนต์ มณีเชวง ประเภทที่ส่งเข้าประกวด : Nonclinical สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สม... Read more

นวัตกรรมเพิ่มการงอเข่าและเพิ่มกำลังขา [ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1]

นวัตกรรมเพิ่มการงอเข่าและเพิ่มกำลังขา [ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1]

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพิ่มการงอเข่าและเพิ่มกำลังขา ผู้นำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : นายอาราฟัต  ยูนุ ประเภทที่ส่งเข้าประกวด : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานที่... Read more

สบู่ทอดทิ้ง [ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2]

สบู่ทอดทิ้ง [ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2]

ชื่อเรื่อง : สบู่ทอดทิ้ง ประเภท: นวัตกรรม ชื่อผู้จัดทำ/ผู้นำเสนอผลงาน : คุณวัชรี   วงศ์ดารารัตน์   ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ สถานที่ติดต่อกลับ   โร... Read more

เข้าถึง ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกัน  คำแนะนำการผ่าตัดต้อกระจกแบบองค์รวม ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 [ได้รับรางวัลชมเชย]

เข้าถึง ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกัน คำแนะนำการผ่าตัดต้อกระจกแบบองค์รวม ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 [ได้รับรางวัลชมเชย]

ชื่อผลงาน : เข้าถึง ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลกัน  คำแนะนำการผ่าตัดต้อกระจกแบบองค์รวม ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ชื่อผู้ส่งผลงาน :  นายอายุ  ตอหะ ตำแหน่ง พยาบาลวิช... Read more

QR code บนสติ้กเกอร์ยา [ได้รับรางวัลชมเชย]

QR code บนสติ้กเกอร์ยา [ได้รับรางวัลชมเชย]

ชื่อเรื่อง : QR code บนสติ้กเกอร์ยา ผู้นำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : นายฟาร์อิฟ นาพี ประเภทที่ส่งเข้าประกวด : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูน... Read more

Robot Nurse [ได้รับรางวัลชมเชย]

Robot Nurse [ได้รับรางวัลชมเชย]

ชื่อเรื่อง : Robot Nurse ผู้นำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : ซูไรดา ยูโซ๊ะ ประเภทที่ส่งเข้าประกวด : Nonclinical สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ สมาชิกที... Read more

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team